Vooroordelen zijn er genoeg, maar lang niet iedere 50-plusser zit uitgeblust achter zijn bureau. Lees meer in mijn Elsevierartikel